Scroll to Top

#Indundi Health| Dr Léonard Bivahagumye arerekana ingarukambi z’ukwihereza ”Shisha”

By Janvier Nzokurigomba / Published on Sunday, 27 Nov 2016 03:41 AM / /

la-chicha

Mu gihe haheze imisi itari mike mu bunywero butandukanye bwo mu gisagara ca Bujumbura haje ikinyobwa kitari kimenyerewe bita ”Shisha”, abantu batari bake mu gisagara ca Bujumbura ngo baracihereza na canecane abapfasoni n’urwaruka rw’imisore batazi ingaruka mbi yaco.

Muri make, ico kinyobwa kikaba gihingurwa m’uruvangavangane rw’itabi, ivyamwa bitandukanye hamwe n’amazi bagaheza bakabikumbaniriza vyose mu gacupa kagizwe n’akaringoti ari nako bakoresha mugukwega iyo shisha iba iri muri ako gacupa.

bivahagumye

Muganga Léonard Bivahagumye asanzwe yakurikiranye inyigisho zijanye n’ibiboreza ”alcoologie et addictologie” aragabisha abihereza ico kinyobwa aho agaruka ku bikigize akaba ashikiriza ko mu gihe bagishiramwo itabi, ngo vyumvikana ko haba harimwo ”nicotine, goudron” hamwe n’ibindi bintu vyinshi vyonona ubuzima bw’abantu.

Ku bwiwe rero, ngo kunywa ico kinyobwa ”shisha” bisumba kunywa isigareti ”cigarette” naho vyose ari ivyonona amagara y’abantu.

Mu gihe rero ngo bagiye barahanahana iyo shisha ngo bituma uko bayihanahana ari nako bahanahana indwara zandukira nk’igituntu ndetse na ”hépatite”, eka ngo n’ababa bicaye iruhande y’ababa bariko barihereza iyo shisha ngo barahagirira ingorane kuko mu gihe baba bariko barayihereza ngo ivamwo umwotsi uwo nawo ugaca ushwara mu bari impande yabo.

Muganga Bivahagumye aboneraho gusaba abafata ingingo mu bijanye n’amagara y’abantu ko bohimiriza abanyagihugu ku ngarukambi ico kinyobwa shisha gifise ku magara y’abantu, gutyo bacihereze baragabishijwe.

197 total views, 0 views today

Categories : homepage kirundi

Add Comment