Scroll to Top

#Burundi| Ibisoromandandura vy’Ibinyabwoya biragisibije mu Ntara zine z’Igihugu cacu.

By Indundi Staff / Published on Wednesday, 14 Dec 2016 16:33 PM / /

Ibinyabwoya vy’ivyaduka vyateye imirima y’ibigori, ibiharage , inyanya hamwe n’imyumbati , birakubita bigasasika. Aho ni mu Ntara zine , Bujumbura, Bubanza, Kayanza na Muramvya.
Mu ntumbero y’ukuraba ayo ivyo vyonyi biriko birikoze mu mirima inyuranye ya barundi, Umuyobozi mukuru w’Ishirahamwe ISABU , hamwe kandi nyene n’Umuyobozi mukuru mu Bushikiranganji bw’Uburimyi n’Ubworozi, bahavuye barishikira mu Rugombo, i Komine ariyo isinzikajwe cane kurusha izindi zatewe, kuko hoho bitema bigatongora.

Uwo muyobozi wa ISABU rero yamenyesheje ko , ivyo vyonyi, biriko birahonya ibiterwa, bikwiye guhagurukirwa.  Ni muri iyontumbero nyene bahavuye bagatwara ibinyabwoya bimwe , ngo bikaba rero vyajanywe mwihwezo w’abahinga mu bijanyi n’ubwoko bw’ivyonyi bunyuranye maze gutyo, ni bamara kumenya imiziro yavyo  babone kubivugutire umuti  ubibereye;  ejo maze abarimye boye  gusanga ahari impene hasigaye ikiziriko,ngo basubire inyuma biremetse amaboko,nk’uwuvuye kuragirira inarume.

105 total views, 0 views today

Add Comment