Scroll to Top

#Burundi| Bikuru bikuru muvyo umukuru w’igihugu cacu yashikirije mw’ijambo rirangiza umwaka

By La Rédaction / Published on Saturday, 31 Dec 2016 12:24 PM / /

Mw’ijambo rirangiza umwaka umukuru w’igihugu c’Uburundi Petero Nkurunziza yashikirije abarundi n’abanyamahanga baba mu Burundi kuri uno wa 31 Kigarama 2016 yipfurije abarundi n’amakungu umwaka mushasha mwiza wa 2017 tugiye gutangura.

Petero Nkurunziza akaba yanamenyesheje ivyaranguwe muri uwu mwaka wa 2016 n’ibigiye kurangurwa muri uwu mushasha tugiye gutangura.

Nkurunziza yanaboneyeho gushikiriza ku mugaragaro ko mu ntumbero y’ugutsimbataza amahoro n’umutekano ko yisunze ingingo y’113 yo mw’ibwirizwa nshingiro ry’Uburundi ko agiriye ikigongwe abanyororo bababa ibihumbi bibiri n’amajana atanu (2500) basanzwe bari bakatiwe umunyororo utarenza imyaka itanu y’ugupfungwa bamaze gushitsa bitatu vya bine vy’umunyororo bari bakatiwe.

Sivyo gusa yamenyesheje kandi ko yanagabanirije ibihano abanyororo batandukanye yongera abasaba kubandanya bitwara neza kugira ngo igiti ntikizosubire kubakora mu jisho kabiri.

Eka yanasubiye gutera akamo abarundi bahunze igihugu ataco basanzwe biyagiriza bitumwe n’uko boba barihenze canke barahenzwe ko uwu mwaka mushasha wa 2017 wobabera umwaka w’uguhunguka kuko amahoro n’umutekano ari vyasubiye gusasagara mu Burundi aboneraho n’ugushimira abamaze guhunguka.

Yanasavye ibihugu vyahaye ubuhungiro abarundi bahunze hamwe n’ishirahamwe HCR ko bogerageza kworohereza abarundi baba bipfuza guhunguka.

Add Comment

Comments (0)

Write a comment ...
Post comment
Cancel