Scroll to Top

#Burundi| Ntivyoroshe kuronka isukari naho igiciro cayo giherutse kuduzwa

By La Rédaction / Published on Wednesday, 11 Jan 2017 03:37 AM / /

Isukari ya SOSUMO iguma ari umuzi w’ibuye na canecane mu gisagara ca Bujumbura naho ubushikiranganji bw’ubudandaji buherutse gusohora itangazo rijanye n’iduzwa ry’igiciro ryayo, haraheze iyinga, aho yavuye ku mafaranga 1900Fbu ikiro igashirwa ku mafaranga 2200Fbu ku kiro, eka naho igize ngo irabonetse ico giciro cashinzwe ntigiheza ngo gikurikizwe.

Bivanye n’ubukene bwayo, aho igize ngo irabonetse usanga ikiro kigurishwa hagati y’amafaranga 2800Fbu hamwe na 3500Fbu.

Ivyo bimeze uko mu gihe amakuru ava mu biro vy’umunyamabanga akorana na SOSUMO mu gisagara ca Bujumbura (secrétariat du bureau de liaison de la SOSUMO à Bujumbura ) amenyesha ko ugukwiragiza iyo sukari ku badandaza baba bariyabonesheje (abonnement), baza baramaze kuronswa iyo sukari kuva ku muhingamo wo kw’igenekerezo rya 3 Nzero kandi ko gushika n’ubu ivyo bikorwa vy’ukuyitanga bikibandanya ukuri kwamye.

Nayo ku bijanye n’uko igiciro c’isukari kidakurikizwa ku masoko atandukanye, ivyo biro bimenyesha ko ishirahamwe SOSUMO risanzwe rikora ibikorwa vy’ukwimbura n’ukugurisha, nayo ibijanye n’ikurikiranwa ry’ukungene abadandaza baba bayiranguye bayigurisha, ico ngo n’igikorwa c’abatware ngo si ica SOSUMO.

Aha mwomenya ko umudandaza wese aba yariyandikishije muri SOSUMO ko asanzwe ahabwa itoni imwe y’isukari buri kwezi, hama igisagara ca Bujumbura naco kikaba kigenewe kuronswa amatoni amajana abiri na mirongo ibiri n’icenda, ”229 tonnes de sucre” uko ukwezi gutashe.

 

78 total views, 0 views today

Categories : Economy homepage kirundi

Add Comment