Scroll to Top

Ingingo zitandatu nizo zaraye zikoranije inama nshikiranganji

By La Rédaction / Published on Thursday, 11 May 2017 01:02 AM / /

Inama nshikiranganji yaraye ikoranye iyobowe na Kizigenza w’igihugu cacu, Perezida Petero Nkurunziza, hakaba hari haramukiwe kwigira hamwe ingingo zigera kuri zitandatu.

Kuri uwu wa gatatu waraye uheze igenekerezo rya 10 Rusama, inama nshikiranganji yarakoraniye mu ngoro y’amakoraniro iri mu Kigobe mu gisagara ca Bujumbura, ikaba yari iyobowe n’umukuru w’igihugu cacu Petero Nkurunziza, kugira ngo bigire hamwe ingingo zitandatu zikurikira :

1. Integuro y’itegeko-bwirizwa ryemeza ko ikibanza gisanzwe kiri muri karitiye Nyabututsi yo mu gisagara ca Gitega ko kigiye kurangurirwamwo ibikorwa vy’inyungu za bose, ivyo navyo bikazoba vyerekeye iyubakwa ry’ingoro izokwegukira inama nkenguzamateka na nshingamateka z’u Burundi ;

2. Integuro y’itegeko rigenga isubirwamwo ry’igitabu c’amategeko mpanavyaha c’u Burundi ;

3. Integuro y’igeko rigenga ingene imanza z’ivyaha ziburanishwa ;

4. Integuro y’itegeko rigenga amabohero ;

5. Integuro y’itegeko rigenga ingene igisata c’igihugu kijejwe gukinga n’ukurwanya ivyaha vy’ihonyabwoko, ivyaha vyo mu ntambara hamwe n’ivyaha vy’agahomerabunwa gikora, abakigize, ingene gitunganijwe hamwe n’igikorwa caco ;

6. Integuro y’itegeko rigenga ingene igisata c’igihugu kijejwe kurabira hafi ibijanye n’ubumwe bw’abarundi hamwe n’ugusubizahamwe gikora, abakigize, ingene gitunganijwe hamwe n’igikorwa caco.

 

2,651 total views, 0 views today

Categories : homepage kirundi politics

Add Comment