;
Scroll to Top

Ngo ntamakori bazobazwa kuvyo batahukanye

By Julien Barinzigo / Published on Tuesday, 01 Aug 2017 22:29 PM / No Comments / 805 views

Mw’ijamabo ryo kugurura ibikorwa vy’indwi ihariwe abarundi baba mu mahanga, icegera ca mbere c’umukuru w’igihugu Gaston Sindimwo  yari yaserukiye Umukuru w’igihugu yarakengurukiye abarundi baba mu mahanga bagumye hafi y’Uburundi mugihe hari ‘’imigumuko’’. Ibikorwa vyafashwe mu mugongo n’ishirahamwe OIM vyabereye mu nyubakwa y’ishure ry’ubuhinga riri muri Karitiye Kigobe.

Sindimwo yaramenyesheje ko Reta igiye kuronsa ibibanza vyo kubakamwo  ku barundi baba mu mahanga ngaha mu gihu kandi ko atamakori bazotanga ku bintu bazoba bazanye mu gihe biyemeje kugaruka mu Burundi kuko ngo nivyo basize mu gihugu bicungerewe. Gaston ati:”Kaze mu gihugu conyene mutitwa abanyamahanga”.

Icivugo c’iyo ndwi ihimabajwe ubigira kabiri mu ni ”Reta y’Uburundi n’ababa mu mahanga: Ugufashanya nyako mw’iterambere rya bose”.Iki civugo carashimangiwe n’Umushikiranganji w’imigenderanire n’ayandi makungu Alain Nyamitwe aho yagiriyeko ashimira uwo yasubiriye Laurent Kavakure ku bikorwa yakoze bidasanzwe mu gisata kijanye n’abarundi baba mu mahanga.

Mu mpanuro icegera c’Ukuru w’igihugu yahaye abarundi baba mu makungu harikmwo ko bokwama bibuka ko ari abarundi gutyo bakanavuga ikurundi.

Kubwa Gasiton Sindimwo  amazi arashuha ntiyibagira ibumbeho.Abarundi baba mu makungu ngo boririmba ururirimbo ruhayagiza igihugu cabo bakanabeshuza abavuga nabi Uburundi.Ngo ntibokwibagira kugendera imico n’imigenzo iranga abarundi bakigiza kure imico mibi.Yarangije abahamagarira kwifatanya n’abavukakomine ku musi waharize amakomine utegekanijwe igenekerezo rya 5 myandagaro buri mwaka.

Japhet Legentil NDAYISHIMIYE aserukira abarundi baba mu mahanga

 

Japhet Legentil Ndayishimiye aserukira abarundi baba mu mahanga yemereye  baserukiye Reta ko abo barundi bagiye kuba koko abaserukizi b’Uburundi mu bihugu babamwo.Yongeyeko baje bazananye inguvu zikomeye ngo bafashe Uburundi.

Yishura ku bibazo vy’abamenyeshamakuru, Legentil yemeje ko abarundi baba mu mahanga bariyo ku mvo nyamukuru zitatu.Iyambere n’abagiye bahunga ingorane zari mu gihugu, abandi bariyo ku mvo zo kurahura ubumenyi abandi n’abo bariyo kugushaka kwabo. Abo bose ngo bashika ibice 6 kw’ijana vy’abarundi bose. Ku bwiwe ngo ico gitigiri kirakwiye kugira bagire ico baterera mw’iterambere ry’igihugu cabo.

Umuyobizi w’ishirahamwe OIM yarameneyesheje ko ishirahamwe arongoye ryitayeho cane abarundi baba mu mahanga. Yamenyesheje ko kw’isi  imiriyoni 243 z’abantu baba hanze y’ibihugu vyabo, imiriyoni 750 baba mu bihugu vyabo mugabo batari mungo zabo. Mu Burundi, OIM iramaze gufasha imiryango 19 514 yagarutse mu gihugu riranaronsa uburaro imiryango 25607.

 

Bamwe mu baraundi baba mu mahanga n’abamaze gutahuka

7,129 total views, 0 views today