;
Scroll to Top

Abarundi baba mu mahanga bakiranywe igishika i Mwaro

By Julien Barinzigo / Published on Thursday, 03 Aug 2017 21:10 PM / No Comments / 1030 views
Ifito rusangi yafashwe bagira binjire mu ntara ya Mwara

”Kaze mu ntara ya Mwaro, i wanyu”, ni amwe u majambo yo gusanganira abarundi baba mu mahanga yasubigwamwo i Mwaro uhereye kuri buramatara gushika kubaririamvyi baciye bagacika bafatanikanjije n’abavuzi b’ingoma. Abarundi baba mu mahanga cane cane abapfasoni baciye bajamwo nabo baratamba inkugu iratuma.

Muri ico gihe amasanamu yariko arafatwa n’abantu hakaba hibonekeje n’uburyo bwo gufata amasanamu butari bumenyerewe kuri bose bwanatangaje abakiri bato b’i Mwaro .

Buramatari w’intara ya Mwaro  ati:” Bimwe  mwumva ku nsamirizi zimwe zimwe, bimwe musoma mu binyamakuru marahaye murabona ko atarivyo”. Uwaserukiye abarundi baba mu mahanga yavuze ko biboneye uko ibintu bimeze kandi bazobivuga uko biri. Ngo amahoro ni umusesekara muri Mwaro. Yahamagariye abanyamwaro gukora kugira biteze imbere.

Bakaba bavuye mu gisagara ca Bujumbura mu miduga 15 harimwo n’ibiri y’umuryango wa Croix Rouge aho baza barahanahanwa n’abajejwe umutekano bijanye n’uko bavuye mu ntara bakinjira mu yindi .