Scroll to Top

Ukuri ku bivurwa kw’isambuka ry’umurwi B4T

By KING YANN COOL / Published on Monday, 11 Sep 2017 01:23 AM / /

Ibivurwa ko umurwi B4T woba wasambutse bivanye n’inyuruzwa ry’amafaranga, ngo n’ububeshi nk’uko uwo murwi wabibeshuje.

Mu ntumbero yo guhumuriza abakunzi b’umurwi wabo, kubera inkuru z’incamugongo bari bagize imisi bumva, umurwi B4T –Born 4 Truth –wahavuye utanga ubutumwa bukomeye ku wari yabavuzeko ibinyoma babicishije mu guhibongoza.

Bakoresheje urubuga rwabo rwa Facebook,  banditse bavuga ko badashaka kubeshuza canke kwisigura ahubwo ko ari iyo guhumuriza abakunzi  b’umuziki wabo. Mu majambo ari mu karirimbo baririmvye bavuze ko ico bahuriyeko gisumba  ico basangiye, kikanaruta uwo murwi wabo, kubwabo ngo ikizira n’ugutana.

Dusangiye ikiruta umurwi,  muri B4T,
ikiruta umuziki, Mbega Twopfiki?
dusangiye ubuzima,
Dusangiye Imana,
Dusangiye umusaraba,
Kizire ko tuvana.

Amakuru yariko arakwiragizwa yavuga ko uwo murwi woba wasambutse bivuye kuri umwe muribo yoba yanyuruje amafaranga y’ugutegura igiteramo boba bariko barategura muri ino misi.

5,704 total views, 0 views today

Tagged as:

Add Comment