Scroll to Top

Ikibazo c’isuku nimba kitibagiwe carabaye akananirabahinga

By Julien Barinzigo / Published on Monday, 11 Sep 2017 22:31 PM / /

Mu gisagara ca Bujumbura haramaze igihe hibonekeza imyanda itabwa aho ariho hose. Ivyo bimeze uko mugihe hariho n’amashirahamwe yarasanzwe ayora imyanda menshi yahagaritwze hakeneregwa rimwe gusa gukora ico gikorwa kidasanzwe.

Haracibonekeza mu bice bimwe bimwe vy’igisagara aho usanga haramaze gusiba kubera abantu bihihagarika rimwe narimwe umengo  nta gasoni na gakeya mbere mu bice bimwe bakahagirira n’umwanda mu kuru.

Umuntu aciye imbere ya Paruwse yitiriwe Mikaheli Mwerada, aho imiduga yunguruza ikuknda guhagarara kugira isubire kurondera abo yunguruza ahahora isoko nkuru ya Bujumbura canke ugasimba gato muri zone Ngagara,  kw’isoko ryitiriwe Cotebu eka n’ahandi tutiriwe turadondagura yakirwa n’umunuko utagira izina uvuye ku bantu bahitezurira uko bagomvye.

Umuntu rero yokwibaza nimba hoba hariho ingingo zoba zigiye gufatwa n’abo vyega kugira iyo ngeso ituzwe kuko irunge y’ivyo bibanza usanga abantu bariko barahagurira ivyo bafungura. Abajejwe intwaro bari bakwiye kugira ibishoboka vyose kugira abatuye igisagara  babe ahantu hasukuye.

Birababaje kubona umuntu yize mbere akanaminuzae  yihandurira aho ahandiwe, umuntu agaca yibaza ukugene wa mwana wo mw’ibarabara yotinya kuhonona kuruta abana uwari ku mutesha ariwe amaeretse akarorero.

Ni inkuru yo kubandanya duca hirya no hino.

1,915 total views, 0 views today

Tagged as:

Add Comment