Scroll to Top

Ni mugwane mu nda n’abo mwahiganwa, ntimwishime kandi ntimushire isoni

By Julien Barinzigo / Published on Friday, 13 Oct 2017 06:43 AM / /
Umukuru w’igihugu n’umutambukanyi wiwe

Kuri uyu wa gatanu igenekerezo ry’13 gitugutu, Uburundi bwari buramutse bwibuka ku ncuro ya 56 igandagugwa ry’uwaharaniye intahe y’ukwikukira umuganwa Rudokviko Rwagasore.

Ibirori vyatangujwe n’inkuka ya misa yabereye kuri Katederari Rejina Mundi aho abarongoye igihugu bari bishikiye.Uhereye ku mukuru w’igihugu, Petero Nkurunziza n’umutambukanyi wiwe, ivyegera vy’ukumuru w’igihugu biherekejwe n’abatambukanyi,icegera c’umukuru w’inama nkenguzamateka Agatoni Rwasa, umukuru w’inama nkenguzamateka, Reveriyano Ndikuriyo hamwe n’umupfakazi asigwa na Ndadaye Melichior, Loranse Ndadaye.

Umwungere mukuru wa diyosezi nkuru ya Bujumbura, Musenyeri Varisito Ngoyagoye

Abakuru mu vya gisirikare¬† hamwe n’abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi ntibari batanzwe.

Musenyeri mukuru wa diyosezi ya Bujumbura,Ngoyagoye Varisto mu nsiguro ry’ijambo ry’Imana ahanini yashimikiye ku kuntu hari abasenga bagasubira ntibumvigwe kuko basenga nabi. Ati: ” Hari aho twibaza ko tuzi gusenga ariko turiko tuvuga ibitarivyo”. Yatanze akarorero kari muri bibirya aho bamwe basabira abandi ko Imana yo kururutsa umuriro maze bagatikira.Yibukije ko umwana w’umuntu ataje gutikiza ahubwo yaje gukiza.Ngo nico gituma abagira ngo Mukama Mukama ataribo bazo kwinjira mu bwami bw’Imana.

Intatemwa ya Rwagasore

Musenyeri yarangije insiguro atanga akarorero k’amacakubira yadutse hagati y’abakatorika n’abaporotisitanti haraciye imyaka 500.Ariko uno mwaka izompande zibiri zahisemwo gusubiza hamwe zigasengera hamwe.

Bamwe mu barongozi bakuru bari ku ntatemwa

Ibirori vyaciye bibandaniriza ku ntatemwa ya Rwagasore iri i Kiriri. Abari ngaho baronse akaryo ko kwibutswa ubuzima bwa Rwasore.Aho Umukuru w’igihugu arikumwe n’umutambukanyi wiwe nibo batanguje igikorwa co gushira ingori z’amashurwe ku ruhafu rw’uwiguze Uburundi.Haciye hakurikira abandi banyacubahiro, abaserukiye umuryango wa Rwagasore,abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi hanyuma imigambwe yemewe n’amategeko.

Vyarangijwe n’ugukurikirana ijambo umuganwa Rudoviko Rwagasore yashikirije igihe umugambwe Uprona wari utahukanye itsinzi igenekerezo ry’18 nyakanga 1961.Iryo jambo nkoramutima rigizwe ahanini n’impanuro yariko araha abo bisangiye umugambwe hamwe n’abarundi bose. Ati:”Ni mugwane mu nda n’abo mwahiganwa, ntimwishime kandi ntimushire isoni”.¬†

3,993 total views, 0 views today

Add Comment