Scroll to Top

#Urwevu ku Rwaruka| Ntiwoba uri mu kabande ngo ureke kubona imisozi.

By Indundi Staff / Published on Friday, 12 Jan 2018 11:39 AM / /

Amahoro abe na we ! uko wavyutse kwose, igihambaye n’uko wavyutse ukaba uriko urasoma bino. Uhagaze he ? Umuhinga w’ukubona kure, ahagarara ku gasozi. Uwuhagaze inyuma y’umusozi ntabona ibiri inyuma yawo. Imisozi ni ivyo bibazo urimwo. Ukavyuka ubona ibibazo, ukaryama ubibona ntibigutangaze.

None wohagarara mu kabande ukereka kubona imisozi gute ? None wobabazwa n’ukubona imisozi kandi uhagaze mu kabande ? Hariho vyinshi utabona kuko uhagaze mu kabande. Hari ivyiza vyishi inyuma y’imisozi utari bubone muri kino gihe kubera uko uhagaze. Ukutabibona uwu musi ntaco bitwaye. Icotera ingorane n’uko utoba uzi ko bihari. Amaso yawe ntaherere kuri iyo misozi ubona . Inyuma yayo ni heza. Ibintu vyinshi biza mu buzima nk’imisozi bikatubuza kubona aheza. Navyo si ibibuze iyo biva.

Ku bahinga babikurikirana, mu mamuko y’umuntu iyo ava akaja, kenshi yama agenda nk’uwutazi iyo aja. Igihe wari mu nda ya mama wawe, ntiwari uzi niwavuka uko iyo uzoja. Hari imisozi wategerezwa kurwana nayo imbere n’uko umenya ubwenge. Ukiri uruhinja kwari uko nyene, kuko wakura utazi ivyawe gushika aho uca ubwenge. Umushaha wawe, washizwe mu kabande na vyinshi, uko umuntu akura, ivyo yigishwa, ivyo abona, ivyo yumva, ivyo ategekwa, ivyo yitegeka…., eka ibitari bike.

Ukabona rero uko ubayeho, uko ubona ibintu ukanabitahura, umenye ko atari ivyaje giturumbuka. Ni urusukirane rw’ivyo vyose waciyemwo rwagushize aho uhagaze, muri ako kabande. Ubu rero ko ubizi,ukabona aho  uri hataguhimbaye fata ingingo, uhave mu vyiyumviro. Mu vyiyumviro vyacu, ntitwimiriwe. Ugafata ingingo y’ukuva muri ako kabande ugahagarara ku misozi mu vyiyumviro, uzobona bidatevye ibitangaza. Ubuzima bwawe buzotegerezwa guca buhinduka kuko umubiri ukurikira umushaha. Umubiri wawe ntuzoguma mu kabande , umushaha uri ku musozi.

Ibiri muri twebwe tutabona, vyama bisa n’ibiri kuri twebwe tubona, ubu buzima tubaho. Uburyo bwiza kandi bushoboka rero ni ugufata ingingo y’uguhindura ibiri muri twebwe , navyo akaba ari ivyiyumviro vyacu maze gutyo, ibiri kuri twebwe vyovyo tuzobona bihinduka na none bidasigana. Umuhinga mu vyiyumviro yitwa Aristote niwe yayamaze ati ‘’intumbero nyamukuru y’ubuzima bw’umuntu ni uguhindura inyifato yiwe ». Ukabona uri mu kabande, ntihagire uwo utako inkubire. Fata ingingo ukavemwo. Menya ko inyuma yiyo misozi hari ubundi buzima bwiza, ufate ingingo y’uguhagarara ku misozi mu vyiyumviro. Niwabishiramwo ukwemera , Ibikurikira uzobona vyikoze kudya kw’igitutu kidasigana n’umubiri.

7,486 total views, 0 views today

Add Comment