Scroll to Top

Gabriel Rufyiri asaba ikurwaho ry’ibwirizwa nshikiranganji riherutse gushingwa

By La Rédaction / Published on Friday, 15 Dec 2017 03:15 AM / /

Inyuma y’aho hashiriweho ibwirizwa nshikiranganji rihamagarira abanyagihugu kugira ico baterereye mu ntumbero y’ukwitegurira amatora yo mu mwaka wa 2020, Gabriel Rufyiri asanzwe aserukira ishirahamwe Olucome, (Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économique) asaba ko iryo bwirizwa ryokurwaho yongera ahamagarira abanyagihugu kutarishira mu ngiro.

                                                 Gabriel Rufyiri, umukuru w’ishirahamwe Olucome

Gabriel Rufyiri akaba abona nk’ubusuma bwateguwe (vol organisé) canke ikori rinyegeje (impôt déguisé) iyo ntererano iriko irasabwa abanyagihugu naho mw’ibwirizwa rigenga itozwa ry’iyo ntererano riherutse gushirwa ahabona n’ubushikiranganji bw’intwaro yo hagati n’inyigisho zikundisha igihugu havurwamwo ko guterera muri ayo matora bizovana n’ugushaka kw’umuntu hamwe n’amikoro yiwe yamara hagashingwa ibitigiri vy’iyo ”ntererano” bivanye n’umurwi kanaka arimwo.

Rufyiri aboneraho nyabuna gusaba Reta y’Uburundi gukuraho iryo bwirizwa kuko mu gihe ryoshirwa mu ngiro ngo rizoba rije gusongera isibe na rirya abarundi bari basanzwe bari mu bukene butagira izina.

 

2,152 total views, 0 views today

Add Comment