Scroll to Top

Mkombozi avuga ko Imana yamugize Umuhanuzi w’isi

By KING YANN COOL / Published on Monday, 16 Apr 2018 09:17 AM / /

Mkombozi ngo ntiyiteze guhaarika uguhanura kubera aba fans, ahubwo ngo agiye gukomeza acen, kuko agiye guhanura Isi yose ubu.

Mkomboz ngo hari abagize igihe bamwandikira bamubwira ko ubu batakimushigikiye -Fans- kubera indirimbo Mwana w’Urwanda yaririmvye. Uwo muririmvyi nawe yahavuye abishura bicishije ku rubuga rwa Facebook.

Uwo muririmvyi yavuze mu majambo atari make yanditse kuri uyu wa gatandatu mu gitondo igihe c’isaha zitatu ku masaha y’i Bujumbura n’i Kigali mu Rwanda ko ata bwoba afise bw’aba fans bamubuza kubwira ukuri abandi, ngo we Imana yamubwiye ko ukuyizera arivyo bizomushikana kure.

Uwo muririmvyi yavuze ko agiye kubera umuhanuzi isi yose, ngo ivy’uguhagarara ku Burundi gusa ntibikiri muri gahunda, kuko muri kahise yarahanuye cane ariko impanuro zamumviswe, ntacakorwa. Uwo muririmvyi yabandanije avuga ko umwana atari uwumwe ahubwo ari uwa bose, ngo niko yakuze abwirwa, aho akaba ariho ahagarara avuga ko Imana itanga akarimbi ari SATANi, ngo iyiwe yamwugururiye imiryango y’isi yose.

Kurikirana ubutumwa bwa Mkombozi aho musi

Muburundi hari abarundi bampimbara mubucurame bwabo,
Bakanyandikira ngo JEWE NARAGUKUNDA ARIKO KUVA HO WARIRIMBIYE UMWANA W U RWANDA NACIYE NDAKWANKA”
Nanje reka ndabishurire hamwe ko Ubu hoho nasaze, ngiye kuririmbira nibindi bihugu vyinshi,
Jewe guhanura abarundi ivyo nabahanuye nibingahe mwakurikije? 2013-2014 ntitwaririmvye indirimbo yitwa: 2015NTUSHIKE,yuko tubona ko amaraso azosubira guseseka muburundi,ko nabarundi bazohunga cane,mbe ndababaze nigiki mwakoze kugira ngo ivyo twabahanuye ntibishike?ko vyabaye nkuko twabivuze?
Abarundi murakunda impanuro ariko ntimukunda kuzikurikiza,
ubu igisigaye nikubabera akarorero kibikogwa.
Ntimushobora kumbuza jewe guhanura abantu,kuko nizo mpanuro ntimuzi iyo ndazikura.
Jewe kubuza Umwana W U Rwanda kutazokora vya genocide canke kutaja mumacakubiri ninzankano,mba ndirimbiye ikindi gihugu?
Muzoreke kumfana nimba mubona ko nakoze icaha guhanura umwana W U Rwanda.
Jewe ubu aho ngeze ntamufana nkeneye anteranya n Imana,
Nimba Imana yaranezerewe kuba narahanuye umwana w u Rwanda,wewe ushaka umbere satani?reka kumfana urabe ko nzokora concert igahomba,
Imana yarambwiye ko nintayihemukira ntavyanje bizohomba.

Ntamufana wanje yoshavuzwa no kubwira ivyiza umwana wuwundi,
Kuko jewe nakuze numva ko Umwana atari uwumwe.Nimusenge cane iyomyuka igwanya ibikogwa vyiza vyoguhanura no guhumuriza abandi,bibavemwo ataruko muzopfa munyanka namwe ijuru ribanke kuko izo mana zanyu musenga zikabaha imbibe zogukora ivyiza ni satani.kuko jewe ubu ngiye kuba umuhanuzi w isi,atar uwabarundi gusa.
Kandi Imana yaranyemeje neza na neza ko isi nzima igiye kwumva no kumenya impano nivyiza biri muri jewe bishingiye kw ijambo UBUNTU,kandi muruno mwaka nyene.
Bitabaye muzompinyuze umwaka ni mugufi.
Ntimwitege kumpindura,Mwitege guhinduka!!!
Imana itujimbere.

7,350 total views, 0 views today

Tagged as:

Add Comment