Scroll to Top

Amasanamu makurumakuru yaranze ibirori vy’ukwikukira

By Janvier Nzokurigomba / Published on Monday, 02 Jul 2018 06:32 AM / /

Kuwa mbere mukakaro ukwo umwaka utashe abarundi barahimbaza umusi mukuru w’ukwikukira kw’Uburundi. Uwu mwaka ugira 56 Uburundi bumaze buhabuje intahe y’ukwikukira, uwo musi mukuru ukaba wahuriranye n’umusi w’Imana niko guca uhimbazwa bukeye bwaho ku musi wa mbere igenekerezo rya 2 Mukakaro.

Ibirori vy’uguhimbaza uwo musi mukuru bikaba vyaranzwe n’amasanamu akurikira :

Ivyegera vy’umukuru w’igihugu ukwo ari bibiri, umushikiranganji w’umutekano n’ugukinga ibiza hamwe n’abandi banyacubahiro batandukanye nabo nyene ntibari batanzwe kwishikira muri ivyo birori.

Abaserukira ibihugu vyabo ngaha mu Burundi (uwuserukira Papa mu Burundi) nabo nyene ntibari batanzwe gufashanya n’abarundi guhimbaza uwo musi mukuru.

Inyuma y’ugushira ingori z’amashurwe ku ntatemwa y’umuganwa atari umugani incungu y’ukwikukira kw’Uburundi Rudoviko Rwagasore, umukuru w’igihugu cacu Nyenicubahiro Petero Nkurunziza ari kumwe n’umutambukanyi wiwe bakaba baciye bamanuka mu kibanza citiriwe ukwikukira kw’Uburundi inyuma y’ukubandanya kw’ibarabara ryitiriwe ukwikukira habereye ibirori nyezina.

Ibishasha bitari bimenyerewe vyibonekeje mu rugendo (défilé) rw’uno musi

 

 

Nk’uko vyari vyarashikirijwe na Zéphirin Maniratanga asanzwe ajejwe gutunganya imisi mikuru ya Reta mu gihe hariko harategurwa ingene uwu musi mukuru uzogenda, abarushije abandi mugutambuka neza ku rugendo (défilé) barahabwa agashimwe, abo nabo bakaba babaye urwaruka rw’aba “adventitses”.

Eka na rwarwaruka rusanzwe rubica bigacika mu gutamba “majorettes” narwo nyene ntirwari rwatanzwe muri ivyo birori.

Nk’uko bisanzwe bikorwa, ivyo birori bikaba vyariko biraca ku nsamirizi hamwe n’imboneshakure vy’igihugu ikibiriraho.

Ibirori vy’uno musi bikaba vyarangijwe n’ugukoroka mu ndege ku migozi kw’abakomando.

 

 

12,422 total views, 0 views today

Tagged as:

Add Comment