Scroll to Top

Igiporisi c’Uburundi ciyemeje gutuza burundu ibiyayayuramutwe

By Julien Barinzigo / Published on Saturday, 07 Jul 2018 06:17 AM / /
Ibirori vyo guturira ibiyayuramutwe, ku birometro nka 5 uvuye Bugarama, igenekerezo rya 7 mu Kakaro
Ibiyayuramutwe birenga itoni zibiri nivyo vyaturiwe

Itoni zibiri z’ibiyayuramutwe nizo zaturiwe n’ubushikiranganji bw’umutekano ku ruhusha rw’umushirizamanza mu kuru wa Repuburika imbere y’icegera ca mbere c’umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo.

Kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 6 ubushikiranginji bw’umutekano no gukinga impanuka bwari buramutse buhimbaza umusi mpuzamakungu wahariwe kurwanaya ibiyayuramutwe ku civugo ‘’Twese tuvire hasi rimwe dufashanye urugamba rwo rwokugwanya  ibiyayuramutwe’’.

Mu ntara ya Muramvya (Bugarama) nayo nyene bakirima ibiyayuramutwe bavyita umuti w’inka nkuko bivugwa na burumatari mushasha abimenyesha niho hatuririwe ibiyayuramutwe vyari vyafatiwe n’igirisi c’Uburundi mu bibanza bitandukanye.

Ruceke Merikiadi, umuyozi ntayegayezwa mu bushiranganji bw’umutekano

Nkuko Petero Nkurikiye avugira ubwo bushikiranganji yabimenyesheje hafi y’itoni zibiri nizo zaturiwe.Harimwi ibiro 7n’inusi vya kokayine,ibiro 100 vy’imiti yataye igihe, ibiro 2 vy’ikiyayuramutwe bita amfitamine, ibiro 12 vy’ikiyayuramutwe bita kate , ibiro 19 vy’ibiyayuramutwe opiyumu, eloyine na arikaroyide ivyo vyose bibangamira amagara y’abantu.

Ruceke Merikiadi, umuyozi ntayegayezwa mu bushiranganji bw’umutekano yamenyesheje ko ikiza c’ibiyayuramutwe camaze kwaka indaro mu Burundi.Ku bwiwe ivyo biyayuramutwe bituruka bimwe mu mahanga ibindi birarimwa hano mu gihugu.Yarongeyeko ko iritiro 144525 z’inzoga zibujijwe yashehshwe agirako asaba ko Reta y’Uburundi yoronsa ubwo bushikiranganji uburyo bwo gukora bugezweho, Laboratoire yofasha kwiga neza ibiyayuramutwe biba vyafashwe no gushiraho ikigo co gukura ubumara bw’ivyo biyayuramutwe mu bamaze kubifata, Centre de desintoxication et de prise en charge.Urwaruka yarusavye kwirinda abahenda barondera intungu zabo bakabata mu rudubi.

Nininahazwe Richard, yanyoye urumogi mu myaka cumi nitanu yavuze ko mu Burundi hari amanwa urumogi benshi.Abahurugwa ku 2000 barazwi abatazwi nabo ngo nibenshi.Abashika 9 baritavye Imana, abana 3 bafise imyaka umunani bafata ibiyayuramutwe bakoresheje inshinge izo nazo zigatuma bandura umugera wa sida vyoroshe.Ko Reta yo kwemera kuronedera abamaze gusinzikara umuti bita méthadone.

Icegera ca mbere c’umukuru w’igihugu yavuze ko kw’isi imiriyoni 29  z’abantu bagwaye bivuye ku biyayuramutwe.

Ati:”Kunywa ibiyayuramutwe bisinzikaza abantu , bakaba nk’abasazi, bakagwara, bakabura icamira n’ico bimarira”.Yarasavye abantu bose bamaze gufata intambwe mu kugwanaya ibiyayuramutwe ko bofasha Reta muri urwo rugamba rudasanzwe.Ubushikiranganji bw’umutekanao yabusavye guhana vyivuye inyuma abantu babidandaza.Yaremeye gufata mu mugongo amashirahalwe yamaze gufata iyambere mu kugwana ico kiza.

 

17,469 total views, 0 views today

Categories : Health homepage kirundi

Add Comment