;
Scroll to Top

Ukuzana ivyiyumviro bishasha ni kimwe mu vyo Abarundi biteze kuri bene wabo baba mu mahanga

By KING YANN COOL / Published on Wednesday, 25 Jul 2018 05:59 AM / No Comments / 521 views

Abarundi baba mu mahanga ngo bizeweko vyinshi n’abari mu gihugu, birimwo ugushira uburyo mu bikorwa vyabo, mbere n’ukuzana ivyiyumviro bishasha.

Abarundi bari mu mahanga ngo bitezweko gushigikira abarundi bari mu gihugu bafise ivyo bakora, mu kubaterera ivyiyumviro hamwe n’ugushira uburyo mu bikorwa vy’abarundi. Igituma ngo n’ukugira ibikorwa bibashe kwiyongera, kandi bibe ivy’agaciro. Ivyo bikaba biheruka gushikirizwa n’abari mw’ihayanishwa y’ukwereka abarundi baba mu mahanga ibikorerwa aha iwacu.

Abarundi berekanye ivyo bakora s’abaha gusa, ahubwo n’abarundi basanzwe bafise ibikorwa bakorera ngaha nabo barerekanye ico bamaze. Fabrice Manirakiza asanzwe aba muri Australia arongoye Come and See Burundi, yabwiye Iwacu Web TvĀ  ko bipfuza ko ba mukerarugendo boba benshi mu gihugu kuko arico gice bakoreramwo. Akabona ko bazogira ico bashikako.

Ivyo bikorwa vyatanguye kuri uyu wa 2 igenekerezo rya 24 bikaba bizobandanya gushika igenekerezo rya 27 mukakaro, aho abo barundi baba mu mahanga bazoronka akaryo ko kuzunguruka noneho ngo bashobora kuyaga uburyo bokorana n’abarundi basanzwe bari mu gihugu.

5,661 total views, 0 views today