Scroll to Top

#Urwevu| Ako kazi warose kazogushikana he? Ngo “uja mwishamba utazi ugaca inkoni utazi”

By Indundi Staff / Published on Saturday, 20 Oct 2018 09:45 AM / /
    Isanamu ngereranyo y’umutekamutwe

Mwihweje neza kuva mu mamuko yacu( biologiquement) , inzira dufata twama tuyifata tutazi iyo tugiye. Umuntu rero iyo avutse ntaba azi igituma avutse, mbese ntaba azi n’uko yavutse, gushika azotebe agere aho aca ubwenge, akamenya ibijanye nawe maze agatangura kwibaza ibibazo gutyo gushika aho atangura guca urwevu.

Abahinga rero babitohoje baciye basanga, ukwo gufata inzira tutazi iyo tugiye maze umuntu agatega gusa ibimushikiye, biheza bikatunyengetera, bikaja muri kameremere kacu maze tugaca twishira mu biganza vy’umwanya, tugaheza tukishikana muri kazoza, ibihuhusi n’imiyaga vya kazoza bikagutwara vyoroherewe nk’abatwawe n’uruzi.

Wewe uriko urajahe? Ivyo wize , ivyo ukora, urabona iyo bizogushikana? Ako kazi ukora kazogushikana kuki mu myaka itanu? Ayo mahera uhembwa, azokumarira iki mu myaka itanu? Utegekanya ko uzoba ufise angahe mu bubiko bwawe mu myaka itanu? Mbega hoho ko ako kazi ukora gashobora guhera bukwi na bukwi, uriko uritegura gute , ni ibitabo ivyahe usoma, ni ivyirwa ivyahe uriko urakurikirana kugira ngo hagize ikiba woye kuja mu kangaratete?

Ubwo warashitse koko? Uraraba neza ko aho uri hazogushikana ahandi wifuza. Ariko kugira ushike ahandi wifuza, bigusaba kuhategekanya mu mutwe. Ntu gafate ko washitse, haba namba. Ugasanga aho uri hatariko harakubera inzira y’aho ushaka gushika, raba neza ko utazimiye.

Ushobora kuba uri mw’ishamba utazi. Nayo bikaba biri uko, bazogucisha inkoni utazi. Uzohabwa ama crédits agasakisaki maze uce uja ngaho urarame ngo ” aha hantu ni heza basha” kumbe n’imizana igutuma utazohirahira ngo ucishe no mu mutwe kuzohava nawe nyabuna utanga akazi hirya yejo, canke ngo ubure utange n’amafaranga y’ugusanura igito hariya iwanyu maze bamwe mwahora murengukana imicamo mujana kw’ishure yamara ntibagire amahirwe y’ukuba umu patoro nkawe bazobure biyage bati “aya mazi meza tuyakesha muhungu canke mukobwa wa naka”.

UMUSHAHARA UBE UW’UKUGUFATIRA UMUSHAHA MAZE UWISHIMIKIZE MU GUSHIKA KU DUTWE TW’IMISOZI YAWE.

18,435 total views, 0 views today

Add Comment