Home Burundi #Urwevu| Amayira menshi yananiye imfyisi! Ku nzira ija ku masonga ntibakebaguzwa

#Urwevu| Amayira menshi yananiye imfyisi! Ku nzira ija ku masonga ntibakebaguzwa

Isanamu ngereranyo y’umutekamutwe

Ubu nta nkeka ko wamaze guhitamwo ico uzoba uri mu myaka iri hagati ya 5 na 7. Nta nkeka ko umaze kwama ufata iminota 30 ku musi ugerageza kubona isanamu y’ico uzoba uri, amafaranga uzoba ufise, ibiro uzoba ufise, uko uzoba wambara, imodoka uzoba ugenderamwo, uwo muzoba mubana uko azoba ameze , hamwe n’ibindi vyose.

Mu kiringo rero woba ugeze aho nyene, aho umaze kugira akamenyero k’ukwama buri musi wiyumvira iyo sanamu, aho rero nkuko abahinga babivuga n’ukuvuga ko uri ku nzira nziza ijana ku masonga. N’ukuvuga igisigaye gusa nuko Subconscient yawe ivyakira maze imaze kunyurwa uce uheza usange uriko urabigenderamwo utabizi. Uzoheza usange ibintu vyose uriko uracamwo uravye neza biriko birakujana kuri iyo sanamu nyene.

Uko rero abanhinga baguhanura, ugasanga waramaze gufata iyo nzira, wirinde gukebaguzwa, ureke kuba njana n’abaja. Ntukabe nka babandi usanga uhura n’umuntu akakubwira bino, maze ugaca ureka ivyo warimwo ukagira ngo uramukwirikiye. Subconcient yawe nk’uko abahinga babivuga ikineye ko uyereka ikintu kimwe maze ugaheza  ukaguma aho nyene, nayo iraheza ikagufasha ikakwereka amabanga menshi ari muri ico kintu kimwe nyene.

Ku nzira ija ku masonga ntibakebaguzwa. Ukaba naho utarafata ingingo y’ugufata iyo nzira, ngo ubigire uko abahinga babiguhanuye, ni ukuvuga ko wahisemwo ukwibera muri buno buzima nk’umuntu ayebayeba. Ejo uzoheza ube umukinagizwa w’aba bagenda bazi iyo baja. Uzokwama wandika amakete ngo baguhe akazi kugira urabe ko woronka uburyo bw’ukugura akunyu( le mot salaire a pour origine : salt-money) maze n’ukugira ukaronke ubikeshe rugira!

CE URWEVU! UKABURA KURONDERA KURUHA MU GITONDO NGO UZE URUHUKE KU MUGOROBA, UZORUHIRA KURUHA IGITONDO N’UMUGOROBA!

 

Facebook Comments

Most Popular

Ngozi-Marangara : Umurwi CVR watanguye kuzura ibisigarira vy’abahambwe mu binogo rusangi

Igikorwa co kuzura ibisigarira vy'abantu bahitanywe n'urwimo rwabaye mu mwaka wa 1988 ku mutumba wa Burenge muri komine Marangara intara ya Ngozi catanguye kuri...

Habonetse akaririmbo k’umunyamulenge Gallas na Kidum

Inyuma y’ukumenyesha ko hari indirimbo nshasha yamaze guheza gukorwa yakoranye n’umuririmvyi w’umunyaKenya, uwo muririmvyi yahavuye amenyesha ku musi w’ejo ko hari iyindi yo iza...

Ikigo OBR kirashima umwimbu cakuye mu kurwanya urudandazwa rutemewe n’amategeko

Umwimbu uturutse mu kurwanya urudandazwa rutemewe n'amategeko ngo wariyongereye ugereranije n'uwatojwe mu mwaka uheze. Mu kiganiro umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi OBR yagiraniye...

Umubabaro Official Video Niyo igiye gukurikira imbere yuko basohora izindi zibiri

Indirimbo Umubabaro n'imwe mu ndirimbo imaze igihe kitari gito aho ari indirimbo vyabonetse cane ko abakunzi b'umuririmvyi Sat-B n'abakunzi b'umuziki muri rusangi bari banyotewe...

Facebook Comments