HealthhomepagekirundiWorld News

Ubwo igiciro c’urukingo rwa Corona-Virus tuzogishobora koko?  

 

Urukingo rw’ikiza Corona Virus ngo rwaramaze kuboneka, ibihugu bimwe bmwe bikaba vyaramaze no gushinga igiciro urwo rukingo ruzogurwa.

Ihinguriro Sanofi ryo mu bufaransa ryemeza ko ryamaze gutangura guhingura urwo rukingo, ubu bakaba bariko baraharura uburyo bizobatwara kugira babashe gutanga igiciro nyaco c’urwo rukingo. Ariko bakemeza ko igiciro kidashobora kurenza amafaranga y’amanyaburaya 10(10€).

Ico giciro Sanofi  imenyesha ko bazoshirako urwo rukingo ngo kiri hafi cane ugereranije n’ico irindi hinguriro ryo mu budage ryamenyesheje, kuko bo bavuga ko bazoshira urwo rukingo ku mafaranga 2 n’ibice 50 y’amanyaburaya (2,50 €).

Iryo hinguriro rya Sanofi rikaba rimenyesha ko uburayi, Grande- Bretagne na USA  bazoherwa rimwe urwo rukingo. Uburayi bukaba buzohabwa inkingo imiliyoni 100, imiliyoni 60 muri Grande Bretagne, hamwe n’imiliyoni 300 muri amerika, nkuko bishikirizwa n’umurongozi wa Sanofi France.

Hampande y’izo nkingo, ibindi bihugu nka Canada, amerika n’uburusiya nabo bakaba bemeza ko inkingo zabo ziriko zitegurwa kandi zigece mw’igeragezwa rya nyuma, bikaba bishoboka ko nabo mu misi mikeya cane bazoshira ahabona izo nkingo n’ibiciro vyazo.

Naho mwumva ko icizere kigihari, isango rya hafi rivugwa n’ibinyamakuru bitandukanye ku mugabane wa buraya ni mu mpera z’uyu mwaka wa 2020. Ariko hagati aho igisabwa n’amashirahamwe atandukanye mu bijanye n’amagara y’abantu n’ukwambra agafukamunwa, guhagarika ingendo zitihutirwa hamwe n’ugukaraba intoke kenshi gashoboka, kuko ico kiza kibandanya gitwara abantu benshi kw’isi.

Naho bikigoye kwemeza iyo urukingo ruzohabwa abanyafrika ruzova, umuntu yokwibaza nimba abenegihugu bazobasha gushobora kwigurira urwo rukingo. Ari nka hamwe rushitse ngaha rugurwa uko nyene, kandi bikaba ngombwa ko twigurira urwo rukingo, mu marundi rukaba ruzoba rugurwa amafaranga ibihumbi vyababa 30 (30,000 fbu).

What's your reaction?

Related Posts

1 of 279