AgricultureAyagezwehoBurundihomepageIKIRUNDI_news

Abahamagarira kuzoba batunganyirije abenegihugu mu misi itarenga icumi

Umushikiranganji w’intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n’umutekano Gervais Ndirakobuca yatanze ikiringo c’imisi icumi kugira ihinguriro FOMI rizobe ryahejeje gutang ifumbire ikenewe mw’iri rima ry’impeshi.

Mu nama yahuje na ba Buramatari b’intara, abayobozi bajejwe igisata c’uburimyi ku rwego rwa buri intara hamwe n’abaserukira ihinguriro ry’ifumbire FOMI kuri uno wa gatatu, igenekerezo rya 23 ruhuhuma 2022 yabereye ku cicaro gikuru c’iryo hinguriro FOMI i Bujumbura, umushikiranganji Ndirakobuca amaze kwumviriza ba buramatari bose ingorane abenegihugu baserukira bafise zijanye n’ukuronswa ifumbire, yaboneyeho gutanga ico kiringo c’imisi 10 iryo hinguriro rizobe ryatunganyirije abo benegihugu imirima yabo ntizocikirirwe kandi baramaze kuriha amafaranga y’iyo fumbire.

Mu ntara nka zose, basanze hakenewe vyihuta ifumbire y’ubwoko bwa ”Imbura” hamwe na “Totahaza”, intara iza ubwa mbere iyikeneye cane akaba ari intara ya Gitega.

Ku ruhande rw’ihinguriro FOMI bamenyesha ko bari ku kivi kandi ivya nkenerwa bahinguramwo iyo fumbire babifise bakaba biyemeje gukora ijoro n’umurango kugira ngo iyo misi bahawe izohere nabo bahejeje gushikiriza iyo fumbire abarimyi bayikeneye bose.

Mwomenya ko ihinguriro FOMI ryari ryasavye imisi 15 kugira rizobe ryahejeje ico gikorwa co gushikanira ifumbire abarimyi mu gihugu cose yamara umushikiranganji Gervais Ndirakobuca arayigabanya gushika ku misi 10 aravye aho igihe c’irima kigeze ubu aboneraho no gusaba uwariwe wese kuza araca kuri iryo hinguriro araba aho bagejeje ico gikorwa co guhingura iyo fumbire.

What's your reaction?

Related Posts

1 of 196