CooperationAyagezwehoDevelopmentDiasporadiaspora eventsDiaspora Organizationsdiaspora promotedhomepageIKIRUNDI_newskirundikirundi_actualite

Umukuru w’Igihugu c’Uburundi yavuze iki kuba Diaspora?

Intara ya Ngozi niyo yagomwe n’Ubushikirangaji bw’Ugufashanya kw’Uburundi n’ayandi makungu ngo ihimbarizwemwo ku ncuro yayo ya 6 indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga, ivyo birori bikaba vyuguruwe icese kuri uno wa kabiri, igenekerezo rya 26 Mukakaro 2022.

Umukuru w’Igihugu c’Uburundi Général Major Evariste Ndayishimiye akaba ariwe ubwiwe yishikiye gutera iteka iyugururwa ry’uwo musi.

Mw’ijambo ryiwe akaba yabakengurukiye ukuntu Umutima wo gukunda igihugu uriko urabakuramwo gushika aho abahoze bitwa impunzi kera bikuyeko ico cago bitwa abarundi barangurira imirimo yabo mu mahanga.
Nyenicubahiro akaba yanabasiguriye impanvu nyezina bateguye iyo ndwi ku civugo giha agaciro n’ikibanza ca mbere igisata c’uburimyi n’ubworozi, anagirako abasaba gushigikira ico yise inteko canke igisirikare co kurwanya ubukene.

Evariste Ndayishimiye akaba yayagiye abo barundi b’Ishwi ko imigambi myiza bariko barangurira mu gihugu cabo ayibona kandi ayikenguruka cane akaba yanagiriyeko abaha bumwe mu burororero.

Ku ruhande rwiwe, umushikiranganji wo gufashanya kw’Uburundi n’ayandi makungu Albert Shingiro akaba yakengurutse cane ibikorwa abo barundi bariko bararangura muri kino gihugu abemerera ko bazokwama babashigikira, anabibutsa tumwe mu turusho igihugu cabashiriyeho ndetse anabiterako umukono ubwiwe.

Eric Niragira arongoye abo ba Diaspora akaba nawe yakengurukiye cane Nyenicubahiro ku kuntu abahora hafi kumwe n’indongozi bafashanya mu kurongora igihugu, anakengurukira bagenziwe atako badakora mu gushigikira iterambere ry’igihugu ndetse ko mu vyo biyemeje vyo kuja hamwe bariko babishikako akaba yatanze akarorero k’ibwirizwa ribagenga ryasubiwemwo rigirako riremezwa ndetse n’uruhara runini bariko bakora mu gushinga ibanki y’aba diaspora.

Mwomenya ko Sebarundi mu gusozera yafashe akaryo keza ko gutanga impanuro n’inyifato yoranga abo barundi mu kumenya agaciro k’igihugu cabibarutse n’ico bokimarira.

What's your reaction?

Related Posts

1 of 289