Home Burundi Imyavu ngo ishobora kuba isoko ry’iterambere

Imyavu ngo ishobora kuba isoko ry’iterambere

Abajejwe intwaro ngo bakwiye gukurikirana ingene imyavu yegeranywa kugira ntitere indwara ahubwo ibe isoko ry’iterambere.

Ivyo ni ibishikirizwa na Jérémie Nkinahatemba, umuyobozi mukuru w’ibidukikije, amazi n’ isuku mu bushikiranganji bujejwe ibidukikije, akaba yabishikirije mu ruganda rwo guhanahana ivyiyumviro ku kibazo co gutunganya neza imyavu rwabereye ku cicaro c’ikigo CEPRODILIC.

Nkinahatemba abishikirije mu gihe ivyigwa vyerekana ko ibice 15% vy’imyavu vyonyene arivyo bishika mu kibanza cabigenewe co ku Mubone na Buterere i Bujumbura, ibice 95% navyo bigakwiragira mu mazi akoreshwa mu buzima bwa misi yose .

Kubwa Emanuel Irumva arongoye ikigo CEPRODILIC, imyavu ngo aho kubona ko ari ingorane ahubwo irashobora kuzana iterambere, ikavamwo nk’umuyagankuba, ama pavées n’ibindi.

Facebook Comments

Most Popular

Bikurubikuru mu vyaranguwe mu gisata c’uburimyi

Ubushikiranganji bw'Uburimyi, ubworozi hamwe n'Ibidukikije bumenyesha ko ibikorwa vyagenze neza kubice 98% mu gice ca mbere c'umwaka wa 2020-2021. Bikurubikuru mu vyaranguwe mu gisata c’uburimyi...

Basaba ikiringo bahawe na Reta co kwugara ko cokwongerezwa

Ishiramwe mpuzamakungu ONU risaba ko ikiringo catanzwe na Reta y’Uburundi ngo habe hugawe ibiro vy’intumwa idasanzwe y’umunyamabanga mukuru w’iryo shirahamwe congerezwa. Vyashikirijwe n’umuvugizi w’umukuru w’igihugu,...

Ivyaranguwe n’ibigiye kurangurwa mw’ishirahamwe ATRABU

Abanywanyi barenga 300 b'ishirahamwe ATRABU rijejwe gutwara abantu n’ibintu mu Burundi nibo barihiwe amafaranga y’ubwishingizi (assurance). Imiriyoni  zirenga 90 ngo zarahawe amashirahamwe akorera muri...

Success: Mbega weho ku bwawe succès ni iki? Ni ukugira amafaranga menshi?

Abandi banditsi batandukanya bagiye bariyumvira définition boha ijambo "succès" basanga  ntivyoroshe. Nk'uwitwa Jim Rhon mu gitabo yanditse citwa' 7 Strategies for Wealth and Happiness"...

Facebook Comments