staff

57 POSTS0 COMMENTS

Urwevu: (Inzoga). Hagati y’abo munwana n’abo mubana uhengamiye he?

Ijambo "ukuborerwa ", jewe ndumvamwo ijambo ritameze neza ugerageje kuricagagura. Womengo harimwo "kubora" muga ntavyo mvuze kuko ntari umuhinga mu kirundi. Tuzobaza kazinduzi. Abasokuru bavuze...

Urwevu: Ihanure tugendere ubuntu . Ibishegu tubirekere ukubandwa.

Mu Mvugo. ( Ibishegu, tureke ibe imvugo y'ibishegu nyene) Ubuntu rero ni ka kantu dufise kadutandukanya n'ibikoko. Ka gasanamu Imana yadushiramwo kaduha ukuba nka yo, ukwigenza...

Urwevu: Guma ubega uzoteba ushike aho ushaka.( Ahari inkozo)

  Ugasanga rero hari abantu amaso yabo yama yihutira kubona ibitagenda. Iyo ikirahuri gicagatiye, bobo baraheza bakibonera igihande kigaragara, ntibashake kwerekwa igihande kirimwo  amazi. Umubajije...

Urwevu: Veyo ! Uwuguhaye igiturire aba aguhuganiye, aba aguhumiye!

Aba atumye uba umuntu ahumiwe. Uwuguhaye igiturire nawe ugaheza ukacakira, waba wari ugisavye canke akikugemeuriye, aba akuguze. Ntaba akuguze gusa, aba akuguze rumwe; aba akugize...

Urwevu: Bimwe mu vyo umutware wese( Leader) yoza arazirikana.

Nk'umuntu rero yagize amahirwe y'ukuyobora abandi, n'ukuvuga ko ahiriwe. Uwo muntu aba yahawe igikorwa c'umwungere. Aba aragiye intama z'Imana, kuko nkako, umwungere nyene ubwungere ...

Urwevu: Bivemwo ! Akagaye nta we kereye!

Kimwe mu vyihutira kwerekana umunyakagaye ni ukutabwirizwa. Ukudahanurwa! AKAGAYE NTAWE KEREYE ! Iryo ni ijambo rimwe mu majambo aza ku mutwe w'agatabo kanditswe n'umukurambere, NAHAYO...

Ba “kaboko” ngo bigiye kubakomerana!

Umushikiranganji w'Intwaro yo hagati mu Gihugu, umutekano hamwe n'iterambere ridakumira, umushingantahe Gervais NDIRAKOBUCA yaraye akuriye inkoni ku gishitsi abakozi ba leta bafashwe n'akarwara k'ukudatungwa...

Urwevu ku bijanye n’ikiza COVID19

Umaze guca urwevu rero uraheza ugatahura ibitari bike. Nk'ukugira ngo umenye ibinyamubiri biriko biratera abantu, ibihugu canke isi,uraheza ukaraba inyifato bafise ugaheza ukamenya rero...

Urwevu: Weho none udandaza gute?

  Abahinga bose mu budandaji bagiye barabigarukako. Aha duciye ku masonga twovuga nk'uwitwa Brian Tracy hamwe na Zig Ziglar bo muri Amerika. Bose rero barihweje...

Nta rukundo wogira nimba udahagaze aho ruri mu mpwemu. Umuntu atanga ico afise!

URUKUNDO  RWO RUSA NIRWO RUKIZA Iyo rero abantu bahejeje bakavuga ibijanye n'urukundo, turaheza twese tugaca twihutira kubona rumwe ruhagaze ahanyiganyiga, ku bishobisho rw'abataremye kumwe mu...

TOP AUTHORS

1787 POSTS0 COMMENTS
322 POSTS0 COMMENTS
73 POSTS0 COMMENTS
25 POSTS0 COMMENTS
271 POSTS0 COMMENTS
49 POSTS0 COMMENTS
49 POSTS0 COMMENTS
130 POSTS0 COMMENTS
2 POSTS0 COMMENTS
0 POSTS0 COMMENTS
57 POSTS0 COMMENTS
47 POSTS0 COMMENTS
1 POSTS0 COMMENTS
242 POSTS0 COMMENTS

Most Read

# Indundi Sports | Abakinyi 9 mu muryango wo gusohoka muri Real Madrid

kimwe mu bimenyeshamakuru co muri Espagne cashize ahabona abakinyi 9 ba Real Madrid bashobora kuyivamwo mugihe c'igura n'igurishwa ry'umwaka wa 2020 . Abo nabo akaba...

Dynamo yakubise impaga Kern

Inyuma yaho mu makuru yacu yo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 10 Myandagaro tubamenyeshereje ko Dynamo yitwariye Kern mu kanama karaba indero n'amatati...

Haringanji Belyse yabaye umu Biker(motocross).

Bikers nkuko babita hano i Burundi , ni abakinisha moto nk'urukino kandi bakaba bazunguruka igihugu berekana ubwiza bwaco. Umukinyi wa basketball Haringanji Belyse akaba ahurumbira...

# Indundi Sports | Gael Bigirimana yaraye aronse umugwi mushasha

Umukinyi wo hagati w'umugwi nserukira gihugu intamba mu rugamba Gael Bigirimana yaraye ashize umukono Ku masezerano yo gukinira umugwi GLENTORAN FC uri mu cicaro...