Home diaspora promoted

diaspora promoted

#diaspora|Imashine za kijambere nizo abarundi baba Australia bagiye gushigikiza umugambi w’amahoro.

Diaspora y'abarundi ba Queensland Australia iza iri ku bikogwa bidasanzwe vyo kwigisha imachine za kijambere abarundi bari muri ico gihugu, bamwe baramaze kubimenya mbere...

#diaspora|2021| Imyiteguro y’indwi yahariwe umurundi aba mu mahanga yaramaze gutangura

  Ab' amazu y'uburaro, uburiro,ubunwero, n'ubuvyiniro mu gisagara ca Bujumbura ngo boba barayagura, yemwe! bakayasiga agakayangana kuko muri Mukakaro bazogenderwa bikwiye n'ingenzi zivuye ku mpande...

#diaspora|Umugambi IOM/MAECD ugiye gukura urwaruka mu bushomeri ndetse no kurukarihirza ubumenyi bwo kwiteza imbere

Hoba hari icizere ko urwaruka ruba mu bisagara vya Gitega na Bujumbura rugiye kwogorora, bikaba vyashizwe ahabona na Amb.Albert SHINGIRO umushikiranganji w'Uburundi n'ayandi makungu,...

#diaspora| Sud Soudan|”Uburundi hafi yawe” iki civugo kirikwije kugira bagire ico bimariye n’ico bamarira bene wabo

Nkuko biri, mu bihugu bigize impande zine z'isi harakwiragiye abarundi batari bake, dufatiye ku cegeranyo casohowe n'indongozi za Diaspora y'Uburundi, cerekana ko ku mugabane...

#diaspora|BDUSA|Simeon Nkuzumwami yahisemwo kuba intwari haguhemukira imiryango

Igikorwa nyamukuru c'umunyabigega ngo n'ukwakira, kubika no gushingura, umutungu ndetse n'impapuro z'ishirahamwe ngo s'uguhungabanya ibikorwa vy'ishirahamwe. Iryo ni rimwe mu majambo y'inkoramutima ryashikirijwe n'umunyabigega w'ishirahamwe...

#diaspora|Gushira imitahe m’ umugambi w’uburimyi n’ubworozi bizotuma igihugu na beneco batera imbere

Abarundi baba mu makungu bagiye gushira inguvu hamwe mu gutezimbere igihugu biciye mu burimyi n'ubworozi. Bafatiye ku civugo bihaye ubwabo kigira giti:" Barundi tuba mu...

#diaspora|BDUSA| Laetitia Mizero Hellerud umwe mu barundikazi y’itoreza inama nkenguzamateka muri America

Nti bimenyerewe ariko bishobokera abavyizeye, Laetitia Mizero amenyesha abarundi ko batoza barikengera, ahubwo bogerageza kuko nawe yatanguye akora bukebuke, ariko ageze aho atagitinya guhiganwa...

#diaspora| Levis Ferdinand| Ijambo rifise ububasha bwo kwirukana no kwomora ibidutera ubwoba

Ushobora  kuba muri kano kanya wihebuye, ushobora kuba usa n'uwihevye, bishobora kuba vyagucanganiyeko, rushobora kuba rwakwuzuriyeko ,muri ico kinogo nyene urimwo Levis agira ati...

#diaspora| Imigambi nyamukuru izorangurirwa mu gihugu n’imvukira ziba mu mahanga

Ibitaro bikuru, kwiyubakira uburaro bwiza, kumwe n'uburimyi n'ubworozi ku buhinga bugezweho niyo migambi, ikanaba n'ihangiro ry' abarundi baba hanze y'Uburundi(Diaspora Burundaise). Japhet Legentil  Ndayishimiye akangurira...

#diaspora| Japhet Legentil| Ni bande bagize Diaspora y’ Uburundi?

Amakenga,n'ibibazo vyinshi nivyo vyatumye indongozi za Diaspora zitanga umuco, abenshi bakunze kwibaza ibibazo nka: Mbega Diaspora y'Uburundi irabaho?, Yoba ijamwo bande?,N'ibihe bikorwa ijejwe?Hoho ntiyoba...

#diaspora|Nanette avuga rumwe n’indongozi za Diaspora y’u Burundi

Kuja hamwe, gufashanya, gukundana, gushigikirana, nizo mpanuro zahuriweko n'indongozi za Diaspora y'u Burundi kumwe n'umukenyezi Nanette Ninihazwe. Mu kiganiro indongozi za Diaspora zakoranye n'indongozi za...

#Diaspora| Abifuza inyishu mu nzira z’ibomborabombora ngo ni basubize amaso kuco amategeko y’ishirahamwe avuga

Urunani rw'ama Diaspora y'abarundi kw'isi yose (Conferance internationale de la diaspora burundaise) rwarashigikiye indongozi y'ishirahamwe BDUSA Samuel Ndayiragije mu bibazo vyariko bigerageza kubahungabanya, ndetse...

Most Read

Ahamagarira abanyagihugu kwiyubara

Abantu 17 bagirizwa ubusuma n’ubundi bugizi bwa nabi  butandukanye harimwo kudandaza ibiyayuramutwe hamwe n’ubwicanyi berekanywe n'igiporisi kuri uyu wa kabiri, igenekerezo rya 27 Gitugutu...

Ihadabu iri hagati y’imiriyoni 50 n’100 niyo bagiye kuza barahanishwa

Ihadabu iri hagati y’imiriyoni 50 n’ijana y’amafaranga y’amarundi nico gihano gihabwa uwuhinguye mu bumwanya imifuko n’amacupa. Uwuranguye hanze amacupa n’ubucupa bikozwe mu bumwanya nawe...

Ikiringo cari catanzwe congerejwe

Ikiringo c'iminsi ibiri cari gitegekanijwe ku bijanye na rusansuma y'abakozi congerejwe gushika hafashwe izindi ngingo. Urwo rusansuma rwari rwatanguye kuri uyu wa mbere. Mu kiganiro...

# indundi| Aba nibo bakinyi 10 bafise ibitsindo vyinshi gusumba abandi muri Pimus league

Mugihe indwi igira 7 ya Primus league yaraye irangiye ku magenekerezo ya 23,24na 25 Gitugutu(10) abakinyi bafise ibitsindo vyinshi gusumba abandi bamaze kumenyekana. Urutonde rwabo...